Svensk Försäkrings Nämnder

Välkommen till oss!

Vi har hand om Svensk Försäkrings frivilliga nämnder som bland annat prövar tvister inom sjuk-, olycksfalls-, rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Vår huvuduppgift är att verka för en enhetlig praxis, huvudsakligen inom villkorsförsäkring.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning? Här kan d
u som försäkringstagare enkelt och kostnadsfritt driva ditt försäkringsärende vidare.

Aktuellt - ny lag om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister

Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor har den 25 januari 2016 blivit godkända som nämnder för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
(vardagar kl. 09.00 - 11.30)

Fax: 08 - 522 787 30

E-post: info@forsakringsnamnder.se

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.