Svensk Försäkrings Nämnder

Välkommen till oss!

Vi har hand om Svensk Försäkrings frivilliga nämnder som bland annat prövar tvister inom sjuk-, olycksfalls-, rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Vår huvuduppgift är att verka för en enhetlig praxis, huvudsakligen inom villkorsförsäkring.

Är du missnöjd med försäkringsbolagets bedömning? Så här kan d
u som försäkringstagare enkelt och kostnadsfritt driva ditt försäkringsärende vidare.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08-522 787 20
(helgfri må - fre 9 -11.30)

E-post: info@forsakringsnamnder.se

 

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas försäkringsbyrå.