Vad gör nämnden?

Som försäkrad har du i vissa fall möjlighet att begära ersättning från ditt försäkringsbolag för de ombudskostnader som uppkommit med anledning av en tvist. Om du är missnöjd med bolagets beslut i rättsskyddsfrågan kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.
 
Nämnden prövar på begäran av dig som försäkrad:
  • omfattningen av rättsskyddsförsäkring
  • fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och ombudskostnader inom trafikförsäkring
  • fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring.
På begäran av ombud kan nämnden pröva:
  • fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.
Nämnden kan även avge yttrande på begäran av domstol eller annan myndighet i frågor som rör rättsskyddsförsäkring.
 
Prövningen är kostnadsfri för dig som försäkringstagare.
Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Följ ditt ärende digitalt med BankID

I vissa fall kan du följa ditt ärende digitalt genom att logga in med BankID. Se Digital hantering för mer information.

Har du redan ett digitalt ärende kan du logga in här:

Är du advokat/biträdande jurist på advokatbyrå?

Då vänder du dig till Ombudskostnadsnämnden för prövning av skäligheten av begärt arvode.