Vad gör nämnden?

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande personförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Det ska gälla en medicinsk fråga där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare.

Nämnden prövar även när du som konsument fått avslag - helt eller delvis - på din ansökan om personförsäkring.

 

Klaga först hos bolaget

För att nämnden ska kunna pröva ditt ärende krävs att:

  • du har fått ett beslut från försäkringsbolaget som du inte är nöjd med,
  • du har försökt få ändring av bolagets beslut och 
  • försäkringsbolaget har tagit slutlig ställning i ditt ärende.

Nämndens förfarande

Att ansöka och få sin ärende prövat hos nämnden är avgiftsfritt och kan ske både digitalt och per post. 

Förfarandet är skriftligt och nämnden avgör ärendet på de handlingar som du och bolaget skickat in. Nämndens avgörande är endast rådgivande och inte tvingande för bolaget. 

Läs mer om digital hantering av ärenden.

Kan mitt ärende prövas?

Exempel på ärenden som kan prövas se hittar du under sidan Kan mitt ärende prövas?

Stärkt skydd för konsumenter som vill teckna försäkring

Från årsskiftet 2017/2018 kan konsumenter som fått avslag på sin ansökan om personförsäkring få detta beslut prövat i Personförsäkringsnämnden.

Vill du kontakta oss?

Telefon: 08 - 522 787 20
Vi har telefontid vardagar
kl. 09.00 - 11.30.

Adress:
Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 STOCKHOLM

Följ ditt ärende digitalt med BankID

I vissa fall kan du följa ditt ärende digitalt genom att logga in med BankID. Se Digital hantering för mer information.

Har du redan ett digitalt ärende kan du logga in här: 

Har du allmänna frågor om försäkring?

Söker du rådgivning? Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För dig som är skadereglerare

Logga in på extranätet för att få tillgång till blanketter m.m. Loggar in gör du högst upp på sidan. Här ansöker du om inloggningsuppgifter.